OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

CONVOCATÒRIA AJUTS REHABILITACIÓ EDIFICIS RESIDENCIALS 2017

Ha sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució GAH/1039/2017, de 12 de maig, per la qual sobre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2017

www.vic.cat/impulsvic/RESOLUCIOGAH10392017.pdf

www.vic.cat/impulsvic/DOCUMENTACIO2017.pdf

BASES REGULADORES PER SUBVENCIONS DE REHABILITACIÓ 2017

Han sortit publicades las bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial 2017
www.vic.cat/impulsvic/BASESREHABILITACIO2017.pdf

En breu es publicarà la convocatòria.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2017

RESOLUCIÓ GAH/786/2017, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagment del lloguer per a l'any 2017 (ref. BDNS 341518)

www.vic.cat/impulsvic/CONVOCSUBVENCIONSLLOGUER2017.pdf
www.vic.cat/impulsvic/SOLSUBLLOGUER2017.pdf

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL 2016

S’estableixen els següents terminis per a la presentació:
  • Per a les sol·licituds de subvencions  subjectes a concurrència publica competitiva per a les actuacions descrites a la base 10.1, el termini de presentació s’ inicia l’endemà del a publicació d’aquesta convocatòria al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de juny de 2016.
  • Per a les sol·licituds de subvencions  subjectes a concurrència publica no competitiva per a les actuacions descrites a la base 10.2, el termini de presentació s’ inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de setembre de 2016.
Per a més informació i documentació a presentar: 
Adreçar-se a l'Oficina Local d' Habitatge/Impulsvic

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2016 I PRESTACIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS 2016.

Resolució GAH/939/2016, de 5 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer i es fa pública la convocatòria per a l’any 2016.
El termini per presentar les sol·licituds és del 15/04/2016 al 15/06/2016 ambdós inclosos.
Subvencions per al pagament del lloguer (MIFO)


Resolució GAH/940/2016, de 5 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2016 per a col·lectius específics .
Contractes borses/entitats sense ànim de lucre fins el 31/10/2016.
Ajuts al pagament del lloguer (col·lectius específics)

ADJUDICACIÓ OBRES DE MANTENIMENT PISOS HPO

De conformitat amb les IIC passem a publicar el següent acord d’adjudicació. www.vic.cat/impulsvic/ACORDCONSELLSDELEGATS.pdf